Spotkanie Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Spotkanie Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

„Wiedza tajemna, czyli moja przewaga w zespole” na podstawie koncepcji Ról Zespołowych Belbina®

Al. Politechniki 1, 93-590 Łódź

04.02.2019, 17:45-21:00

 

Otwarcie rejestracji: 16.01.2019

Zamknięcie rejestracji: 04.02.2019

 

 

Podczas spotkania zaprezentuje Państwu w praktyce  koncepcje Ról Zespołowych Belbina®  oraz pokaże jak wykorzystuje to podczas warsztatów, czy rekrutacji w AC.

Od lat 60-tych XX dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami na całym świecie.
 Każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie badania wg  koncepcji Ról Zespołowych Belbina® jesteśmy w stanie określić swój indywidualny profil, a w związku z tym również i zadania oraz role, które powinniśmy pełnić
w zespole, aby jak najbardziej wykorzystać swój potencjał.

Podczas spotkania Klubu uczestnicy:

  • Zdobędą wiedzę o koncepcji ról zespołowych Belina.
  • Poznają potencjał kryjący się w tej koncepcji i jak go wykorzystać w procesie budowania zespołu, rekrutacji etc.
  • Poznają opisy poszczególnych ról.
  • Zdiagnozują swój styl komunikowania się wg koncepcji Ról Zespołowych Belbina ®.
  • Zdiagnozują swoje role zespołowe w ćwiczeniu praktycznym.
  • Poznają charakterystykę poszczególnych ról i to jak wykorzystać ich potencjał.

Warsztat poprowadzi: Agata Jankowska

Działalność zawodowa - Trener/HR-owiec/Coach – w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz biznesu. Do głównych obszarów zawodowych należą zadania związane z rozwojem pracowników
i wsparciem kadry managerskiej w organizacjach, zarówno
w obszarze szkolnictwa wyższego, administracji publicznej, handlu czy produkcji. Posiada doświadczenie w budowaniu polityki personalnej nastawionej na potencjał ludzki. Prowadzi projekty coachigowe, rekrutacyjne, szkoleniowe, motywacyjne i rozwojowe. W tym również dotyczące standardów obsługi klienta, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, obiekcjami czy emocjami klientów. Prowadzi doradztwo z zakresu wdrażanie narzędzi z obszaru HR oraz działań ułatwiających adaptację tych narzędzi (oceny okresowe, rozmowy oceniające, ścieżka kariery, modele kompetencyjne). Wykładowca studiów podyplomowych WSP w Łodzi. Przedmioty: komunikacji, technik argumentacji, rozwiązywania konfliktów, aktywnych form prowadzenia zajęć.

Wykształcenie - Uzyskała dyplom Coacha na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku: Coaching. Magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku trenerskim. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Certyfikowany Trener MTQ (Odporność Psychiczna) oraz Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ I). Aktywnie dokształca się w zakresie coachingu, rekrutacji, narzędzi zarzadzania zasobami ludzkimi.

 

Płatności odbywają się poprzez Przelewy24