Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Action Learning - nauka poprzez działanie.

Olsztyn

18.06.2018, 17:00-21:00

 

Otwarcie rejestracji: 13.06.2018

Zamknięcie rejestracji: 18.06.2018

 

 

Temat warsztatu

Action Learning - nauka poprzez działanie.

Osoba prowadząca

Marek Tumiłowicz – Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i trenerów Zarządzania MATRIK, certyfikowany trener biznesu, mentor, coach, doradca i facylitator Action Learning oraz coach Action Learning WIAL, praktyk biznesu z blisko 30 letnim stażem zarządczym w przemyśle, handlu i sektorze usług bankowych.

Pracował w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem, w przemyśle, handlu oraz bankach. Z wykształcenia mgr inż. towaroznawca, z zawodu manager, lider zespołów sprzedażowych, wdrożeniowiec zmian, trener biznesu, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej. Lider Zespołu Projektowego "Strategia 2018" MATRIK.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pedagogicznego studium podyplomowego oraz z zakresu zarządzania.Skończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkoły Coachów - The Art and Science of Coaching Ericson College, Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense, Szkoły Facylitatorów Action Learning Mentor oraz Szkoły Coachów Actinon Lerning WIAL.

Posługuje się biegle językiem niemieckim i rosyjskim a angielskim na poziomie komunikatywnym.
Pasjonują Go podróże, narciarstwo (jest instruktorem PZN, turystyka górska, kajakarstwo, muzyka i malarstwo.

Warsztat

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości, gdy zmiany gospodarcze, społeczne dokonują się tak szybko, a postęp technologiczny jest tak duży, że rozwiązania         z wczoraj mogą być nieaktualne dziś warunkiem przetrwania firm i organizacji jest umiejętność uczenia się w tempie co najmniej dorównującym zachodzącym zmianom.

Wynika z tego konieczność poszukiwania nowych metod rozwoju pracowników mających na celu budowanie zespołów zdolnych do szybkiego dostosowania się do zmian, oraz rozwiązywania wcześniej nie występujących, złożonych problemów. 

Pojawia się potrzeba kształcenia liderów budujących swoje kompetencje na doświadczeniu pracy z rzeczywistymi problemami i zespołami, przez podejmowanie rzeczywistych działań.

Potrzebom tym wychodzi naprzeciw metoda uczenia się poprzez działanie - Action Learning. To metoda zespołowego rozwiązywania problemów, która jednocześnie rozwija kompetencje oraz buduje zespoły i organizacje.

Łączy działanie oparte na rzeczywistych problemach zawodowych z uczeniem się wykorzystując zasoby wszystkich członków zespołu. Rozwiązuje problemy, występujące w firmie tu i teraz, dzięki ludziom, którzy mogą, chcą i wprowadzają zmiany na rzecz rozwoju organizacji, rozwijając przy tym swoje kompetencje, w kulturze wzajemnego uczenia się i współpracy.

 

Chcesz dowiedzieć się dlaczego Action Learning skutecznie rozwiązuje problemy?

Chcesz doświadczyć jak działa?

Przyjdź na warsztat!

 

Cel

Zapoznanie się i doświadczenie metodologii Action Learning, oraz możliwości jej stosowania.

 

Program

- Prawdziwe wyzwania – prawdziwe rozwiązania, Action Learning czyli nauka poprzez   działanie.

- Zakończeniem nauki jest działanie, a nie wiedza.

- Przełomowe strategie, trwałe rezultaty, zadziwiający przywódcy i zespoły.

- Sesja demonstracyjna Action Learning.                                           

- Podsumowanie sesji, wnioski dotyczące skuteczności i możliwości zastosowań metody.

 

Spotkanie i warsztat odbędzie się w Klubie Pracowników UWM Baccalarium na terenie Kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4A).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i dokonanie opłaty w wysokości 30 w systemie Competit: http://competit.pl/w/1618/.

Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszam serdecznie,

Michał Czajkowski

 

Płatności odbywają się poprzez Przelewy24