Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Wprowadzenie do Agile dla trenerów.

Olsztyn

24.09.2018, 17:00-21:00

 

Otwarcie rejestracji: 16.09.2018

Zamknięcie rejestracji: 22.09.2018

 

 

Temat warsztatu

Wprowadzenie do Agile dla trenerów

Osoba prowadząca

Michał Krüger - trener z 10-letnim doświadczeniem, odpowiedzialny za realizację projektów szkoleniowych w wielu korporacjach o ugruntowanej pozycji na rynku. Specjalizuje się w szkoleniach oraz praktycznych warsztatach wprowadzających w obszar sprzedaży oraz współpracy i komunikacji w zespołach projektowych.

Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia biznesu” organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu GTP oraz Warsztatów Trenerskich House of Skills. Ukończył CoachWise Coaching Essentials™ oraz CoachWise Coaching Equipped™  – kursy będące integralną częścią programu akredytowanego w International Coach Federation na poziomie ACTP (Accredited Coach Training Program). Kompetencje coachingowe w pracy z zespołami rozwijał w „Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego” organizowanej przez Pracownię Coachingu NOVO.

Jest autorem wielu cenionych programów szkoleniowych mi.in. „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży”; „Akademia Zarządzania Projektami”; „Budowanie zespołu projektowego”; „Zarządzanie zaangażowaniem i komunikacją w zespole Agile”. Na co dzień wspiera pracowników firm we wdrażaniu metod pracy, których celem jest rozwój kompetencji sprzyjających budowaniu cross-funkcjonalnych zespołów samoorganizujących się, działających w oparciu o filozofię Agile.

Szkolenia realizował dla pracowników zatrudnionych przez: Orange, Shell, Samsung, Philips, Nikon, Sharp, Media Markt, Zakłady Mięsne Nowak, B&D Hotels, Rea Card, Novum, Star Fitness, Szynaka Meble, Puidukoda, Polfa Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacje: Szkolenia szansą na wyrównywanie luk kompetencyjnych wśród absolwentów szkół wyższych, w: Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno - społecznych XXI wieku, red. M. Gaber, Olsztyn 2011

Warsztat

Funkcjonowanie w dynamicznym środowisku biznesowym wymaga od trenerów ciągłej elastyczności i poszukiwania nowych sposobów organizacji pracy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

Na czym polega wyjątkowość podejścia Agile?

Czym jest zwinna organizacja zadań w projekcie oparta na podejściu Agile?

Jak angażować klienta w tworzenie wartościowych rozwiązań?

Na spotkaniu zainspirujesz się filozofią działania, sprzyjającą generowaniu wartości biznesowej klientowi już na początkowym etapie projektu.

Cele spotkania:

 

Poznanie podstawowych pojęć Agile

Poznanie podobieństw i różnic w podejściu Waterfall i Agile

 

Program

  • Czym jest Agile?
  • Dlaczego Agile?
  • Podejście tradycyjne a zwinne - podobieństwa i różnice
  • Iteracyjność i przyrostowość
  • Kiedy warto? Dobór metodyki do projektu
  • Model pracy w oparciu o Agile – Scrum

Spotkanie i warsztat odbędzie się w Klubie Pracowników UWM Baccalarium na terenie Kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4A).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i dokonanie opłaty w wysokości 30 w systemie Competit: http://competit.pl/w/1618/.

Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszam serdecznie,

Michał Czajkowski

 

Płatności odbywają się poprzez Przelewy24