SANTA BOULDERKI'ds amatorskie zawody wspinaczkowe (bouldering) dla dzieci i młodzieży

Kraków

03.12.2022, 8:00-21:00

 

Otwarcie rejestracji: 31.10.2022

Zamknięcie rejestracji: 02.12.2022

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

SANTA BOULDERKI'ds amatorskie zawody wspinaczkowe (bouldering) dla dzieci i młodzieży


W dniu 3 grudnia w Krakowie przy ul. Balickiej 100 odbędą się otwarte, towarzyskie MIKOŁAJKOWE zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży w kategoriach
wiekowych krasnali, dzieci młodszych, dzieci, młodzików, w konkurencji Bouldering


Zapewniamy 25 boulderów.


1. Udział
W zawodach wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży mogą wystartować wszyscy chętni –
licencję zawodnika i badania lekarskie nie są wymagane.
Wszystkie osoby muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców . Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji - https://drive.google.com/file/d/1W_fQeVbpn5anafDnNijdQ781J2-uVKEf/view?usp=sharing


Kategorie wiekowe
- - 2015 - krasnale
2013 - 2014 - dzieci młodsze,
2012 - 2011 - dzieci,
2010 - 2009 - młodzicy


2. Rejestracja
Rejestracja odbywa się przez formularz competit:
https://competit.pl/zgloszenie/1918/


3. Termin przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 02.12.2022 (piątek, 23:59). Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.


4. Nagrody
Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz chustę wielofunkcyjną.


5. Opłata startowa
80 zł
Nieopłacone zgłoszenia zostają automatycznie kasowane po 24 godzinach. 


6. Miejsce
03.12.2022 – sobota - AVATAR Balicka Boulder, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków,


7. Harmonogram
Każda z kategorii wiekowych będzie miała do pokonania ok 25 boulderów (chłopcy i dziewczynki wspólne problemy). Brak rundy finałowej.
W grupach dzieci i młodzicy po każdej grupie robimy szybkiego duela (wspinaczka na dwóch równoległych i takich samych boulderach na czas) dla każdej osoby, która podczas zawodów wykona specjalny boulder!


07:30 - otwarcie biura zawodów,
08:00 - 10:00 - pierwsza grupa - krasnale + dzieci młodsze
10:15 - 12:15 - druga grupa - krasnale + dzieci młodsze
12:30 - 14:30 - trzecia grupa - dzieci
14:45 - 16:45 - czwarta grupa - dzieci i młodzicy
16:45 - 17:15 - Duel dla grupy Dzieci
17:30 - 19:30 - piąta grupa - młodzicy
19:30 - 20:00 - Duel dla grupy Młodzicy


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.


8. Sposób liczenia punktów: Pucharowy
Decyduje liczba TOPów.
W przypadku tej samej liczbie TOPy u kilku zawodników decyduje liczba bonusów.


9. Osoby oficjalne
Sędzia główny: Paweł Grochowalski
Chief routesetter: Łukasz Filipiak,
Routesetterzy: Łukasz Filipiak, Piotr Suder, Piotr Tabor, Bruno Wałaszewski

10. Organizacja i postanowienia końcowa
Avatar Centrala Ruchu.


BEZPIECZEŃSTWO
Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów.


Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania
zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu AVATAR Centrala Ruchu oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.


Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę wpisową na zawody i pomyślnie przeszły odprawę przed zawodami.
Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów oraz innych materiałach reklamowych organizatora.

Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) na listach starowych oraz wynikach. 


Więcej informacji- myavatar.pl/santa-boulder-kids-2022

 

Regulamin

Płatności odbywają się poprzez Przelewy24