OTWARTE ZAWODY WSPINACZKOWE "GRAVITI GAMES 2024"

OPOLE - ŚCIANA WSPINACZKOWA „RYSA” – TOYOTA PARK

Zawody wspinaczkowe

Opole

02.06.2024, 8:30-17:00

 

Otwarcie rejestracji: 13.05.2024

Zamknięcie rejestracji: 31.05.2024

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

OTWARTE ZAWODY WSPINACZKOWE "GRAVITI GAMES 2024"

HARMONOGRAM ZAWODÓW POZOSTAJE BEZ ZMIAN (patrz poniżej)

Tym razem zaopatrzcie się w magnezję, plastry i bandaże, bo przed Wami ....

"ZABAWY Z GRAWITACJĄ"

Poniżej garść informacji o czekającym na Was już niebawem wyzwaniu przygotowanym przez Wspinaczkowy Klub Sportowy ZERWA Opole

Zawody będą miały charakter otwarty, co oznacza, że może wziąć w nich udział każda osoba spełniająca kryterium wiekowe (urodzila się przed rokiem 2017)

KATEGORIE WIEKOWE I LIMITY ZAWODNIKÓW

- Grupa I - Dzieci Młodsze            - roczniki 2016 i 2015 (osobno Dziewczęta i Chłopcy)

- Grupa II - Dzieci                            - roczniki 2014 i 2013 (osobno Dziewczęta i Chłopcy)

- Grupa III - Młodziki                      - roczniki 2012 i 2011 (osobno Dziewczęta i Chłopcy)

W ramach razem wziętych Grup I ÷ III (kategorii wiekowych Dzieci Młodsze, Dzieci oraz Młodziki) limit zawodników wynosi łącznie 40 osób.

- Grupa IV - Juniorzy Młodsi        - roczniki 2010 i 2009 (osobno Dziewczęta i Chłopcy)

- Grupa V - Juniorzy                       - roczniki 2008 i 2007 (osobno Dziewczęta i Chłopcy)

- Grupa VI - Dorośli                        - rocznik 2006 i starsi (osobno Kobiety i Mężczyźni)

W ramach razem wziętych Grup IV ÷ VI (kategorii wiekowych Juniorzy Młodsi, Juniorzy oraz Dorośli) limit zawodników wynosi łącznie 20 osób.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Godz. 8.30 – otwarcie biura zawodów

Godz. 8.30 – 10.00 - rejestracja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

Godz. 10.00 – 10.30 – prezentacja dróg wspinaczkowych oraz omówienie zasad wspinania

Godz. 10.30 – 16.00 – start wszystkich Grup (I ÷ VI)

Godz. 16.00 – 16:30 - podsumowanie wyników zawodników przez biuro zawodów

Godz. 16.30 – 17:00 – podsumowanie zawodów oraz wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców

Godz. 17.00 – zamknięcie biura zawodów

FORMUŁA I ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia w konkurencji „wspinanie na trudność”.

 Każdy zawodnik będzie miał do pokonania 20 dróg wspinaczkowych o zróżnicowanym stopniu trudności.

Zawodnik będzie miał nieograniczoną liczbę prób przejścia każdej z dróg.

Obowiązuje dowolna kolejność wyboru pokonywanej drogi.

Styl przejścia drogi:

- Grupy I ÷ III (kategorie wiekowe Dzieci Młodsze, Dzieci oraz Młodziki) – minimalny styl TR (Top Rope) czyli „na wędkę’ i przy użyciu wyciągarki. Przejście drogi musi nastąpić „w ciągu” bez bloków.

- Grupy IV ÷ VI (kategorie wiekowe Juniorzy Młodsi, Juniorzy oraz Dorośli) – minimalny styl RP (Red Point) czyli z dolną asekuracją. Przejście drogi musi nastąpić bez bloków.

Obowiązuje brak strefy izolacji.

Organizator nie zapewnia asekurantów. Każdy zawodnik zapewnia sobie asekuranta we własnym zakresie. W przypadku zawodnika niepełnoletniego jego asekurant musi być pełnoletni.

Każdy z zawodników otrzyma indywidualną kartę startową. Na karcie startowej zawodnika sędzia odnotowuje fakt pokonania przez zawodnika konkretnej drogi.

Dla wszystkich zawodników, włącznie z zawodnikami, którzy rozpoczną swój start w zawodach w późniejszej porze (np. z powodu spóźnienia na zawody), przyjmuje się taki sam moment rozpoczęcia pokonywania dróg. Jest to moment, w którym sędzia główny ogłasza start wszystkich Grup (planowany na godzinę 10:30).

Po upływie czasu przeznaczonego na pokonywanie dróg (planowana godzina 16:00) lub po wcześniejszym pokonaniu wszystkich dróg albo po wcześniejszej rezygnacji z podejmowania dalszych prób pokonywania dróg, zawodnik zwraca swoją kartę startową do biura zawodów. Na zwracanych kartach startowych pracownik biura zawodów niezwłocznie odnotowuje narastająco numery zwrotów kart startowych. Niższy numer zwrotu karty startowej oznacza wcześniejszy moment jej zwrotu.

Za pokonanie każdej drogi zawodnik otrzymuje 1 punkt (niezależnie od tego , czy pokonał ją raz czy więcej razy oraz od tego, ile miał nieudanych prób jej pokonania).

Zawodnik może zdobyć maksymalnie 20 punktów w zawodach.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji końcowej zawodów decyduje ilość zdobytych przez niego punktów. Im większa ilość zdobytych punktów, tym wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji końcowej zawodów prowadzonej osobno dla dziewcząt i chłopców (oraz kobiet i mężczyzn) w każdej z 6 kategorii wiekowych.

Przy takiej samej ilości uzyskanych punktów przez kilku zawodników, o ich miejscu w klasyfikacji końcowej zawodów decydować będzie moment zwrotu kart startowych do biura zawodów (im wcześniejszy moment zwrotu karty startowej do biura zawodów, tym wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji końcowej zawodów).

 

To jak?  Podejmujecie rękawicę?  Jasne, że tak!  Kto, jak nie Wy?

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI !!!

 

Regulamin