Olimpijskie potyczki 2024

Amatorskie zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży

Zawody wspinaczkowe

Lublin

20.04.2024 - 21.04.2024

 

Otwarcie rejestracji: 15.03.2024

Zamknięcie rejestracji: 11.04.2024

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

Olimpijskie potyczki 2024

Miejsce zawodów i organizator:

Centrum Sportu Akademos
ul. Symfoniczna 1A, 20-853 Lublin 

Osoba kontaktowa w sprawie zawodów:

Michał Mrozik 537-488-199 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:
- zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów;
- zapoznały się i akceptują treść Regulaminu Obiektu Akademos;
- uiściły opłatę startową, posiadają ubezpieczenie NNW
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego formularz „Oświadczenie - wstęp dziecka na ścianę” dostępny na stronie https://akademos.pl/oferta/scianka-wspinaczkowa/ .Osoby poniżej 16 r.ż. mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie ich wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Z uwagi na amatorski i towarzyski charakter zawodów - zawodnicy PZA - byli lub aktualni - mogą brać udział w zawodach ale nie będą brani pod uwagę w wynikach. Przez zawodników PZA - rozumiemy dowolny start w zawodach rangi Puchar Polski PZA.

Terminarz i harmonogram rozegrania zawodów:

Zawody będą rozegrane na ścianie wspinaczkowej hali Akademos:

- 20.04.2024:

Grupa I 9:00 – 11:00 Krasnale 6-7 lat i Dzieci Młodsze 8-9 lat (2015-2018 rocznikowo)

Grupa II 11:30 – 13:30 Dzieci 10-11 lat (2013-2014 rocznikowo)

- 21.04.2024:

Grupa III 9:00 - 11:00 Młodzicy 12-13 lat (2011-2012 rocznikowo)

Grupa IV 11:30 - 13:30 Juniorzy Młodsi 14-15 lat (2009-2010 rocznikowo)


Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody rozgrywane będą w dwóch konkurencjach. Wspinaczka sportowa na trudność na wędkę (3 drogi) – zawodnicy będą mieli po jednej próbie na każdą drogę (kolejność dowolna). Liczba zdobytych punktów zależy od ilości złapanych i utrzymanych chwytów. Każdy utrzymany chwyt daje zawodnikowi 1 punkt. Dotknięcie następnego chwytu bez utrzymania go daje dodatkowo 0,1. Do każdego chwytu sztywno przypisana jest liczba punktów, więc pominięcie chwytu pośredniego nie zmniejsza liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Na ostatnim chwycie na drodze należy umieścić obie ręce za co zawodnik otrzymuje dodatkowy punkt za tzw. TOP. Drugą konkurencją jest bouldering. Zawodnicy będą mieli do pokonania kilka przystawek z limitem 3 prób na każdej, punktację zapisywać będą sędziowie. Punkty przyznawane są za Top – 3 punkty i Bonus 1 punkt. Wymagane jest zajęcie pozycji startowej. Czas na całość 2h. Zawodnicy mają pełną dowolność w wyborze kolejność dróg i baldów. Wygrywa największa suma punktów z obu konkurencji (liny + baldy). Wszystkie sytuacje sporne rozstrzygają sędziowie zawodów. Decyzje sędziów są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie przeprowadzenia zawodów. 

Opłata startowa:

- 60 zł - do końca marca 2024 (możliwość dokupienia koszulki za 69 zł);
- 75 zł - do 11 kwietnia (możliwość dokupienia koszulki za 69 zł);
- 100 zł - w dniu zawodów (tylko pod warunkiem, że będzie miejsce w grupach, bez możliwości dokupienia koszulki)

Opłata nie podlega zwrotowi. Nieopłacone zgłoszenie będzie automatycznie usuwane po 48 godzinach.

Rozmiarówka koszulek:

  • XS (98/104)
  • S (110/116)
  • M (122/128)
  • L (134/146)
  • XL (152/164)