Olimpijskie Potyczki 2023

Zawody wspinaczkowe dla dzieci

Lublin

22.04.2023 - 23.04.2023

 

Otwarcie rejestracji: 31.03.2023

Zamknięcie rejestracji: 16.04.2023

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

Olimpijskie Potyczki 2023

-Miejsce zawodów i organizator:
Centrum Sportu Akademos
ul. Symfoniczna 1A, 20-853 Lublin 

-Osoba kontaktowa w sprawie zawodów:
Michał Mrozik 537-488-199 

-Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:
Zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów
Zapoznały się i akceptują treść Regulaminu Obiektu Akademos
Uiściły opłatę startową, posiadają ubezpieczenie NNW
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć podpisany przez rodziców formularz „Oświadczenie - wstęp dziecka na ścianę” dostępny na stronie https://akademos.pl/oferta/scianka-wspinaczkowa/ .Osoby poniżej 16 r.ż. mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

- Terminarz i harmonogram rozegrania zawodów:

Zawody będą rozegrane na ścianie wspinaczkowej hali Akademos:

- 22.04.2023:

Grupa I 9:00 – 11:00 Krasnale 6-7 lat i Dzieci Młodsze 8-9 lat (2014-2017 rocznikowo)

Grupa II 11:30 – 13:30 Dzieci 10-11 lat (2012-2013 rocznikowo)

Grupa III 14:00 – 16:00 Dzieci 10-11 lat (2012-2013 rocznikowo)

- 23.04.2023:

Grupa IV 9:00 - 11:00 Młodzicy 12-13 lat (2010-2011 rocznikowo)

Grupa V 11:30 - 13:30 Juniorzy Młodsi 14-15 lat (2008-2009 rocznikowo)


-Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody rozgrywane będą w dwóch konkurencjach. Wspinaczka sportowa na trudność na wędkę (3 drogi) – zawodnicy będą mieli po jednej próbie na każdą drogę (kolejność dowolna). Liczba zdobytych punktów zależy od ilości złapanych i utrzymanych chwytów. Każdy utrzymany chwyt daje zawodnikowi 1 punkt. Dotknięcie następnego chwytu bez utrzymania go daje dodatkowo 0,1. Do każdego chwytu sztywno przypisana jest liczba punktów, więc pominięcie chwytu pośredniego nie zmniejsza liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Na ostatnim chwycie na drodze należy umieścić obie ręce za co zawodnik otrzymuje dodatkowy punkt za tzw. TOP. Drugą konkurencją jest bouldering. Zawodnicy będą mieli do pokonania kilka przystawek z limitem 3 prób na każdej oraz punktację zapisywać będą sędziowie. Punkty przyznawane są za Top – 3 punkty i Bonus 1 punkt. Wymagane jest zajęcie pozycji startowej. Czas na całość 2h. Zawodnicy mają pełną dowolność w wyborze kolejność dróg i baldów. Wygrywa największa suma punktów z obu konkurencji (liny + baldy). Wszystkie sytuacje sporne rozstrzygają sędziowie zawodów. Decyzje sędziów są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie przeprowadzenia zawodów. 

-Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi 40 zł brutto (opcjonalnie można dokupić okolicznościową koszulkę z zawodów za dopłatą 49 zł, czyli łącznie 89 zł) drogą internetową za pośrednictwem strony internetowej: http://competit.pl/w/4593/ Zapisy i opłata startowa muszą być zrobione do 23:59 16.04.2023.  Później będzie możliwość zapisania się i opłacenia startu, tylko w dniu zawodów na miejscu w wysokości 60 zł i bez koszulki (i tylko pod warunkiem, że będzie miejsce w grupach). Opłata nie podlega zwrotowi. Nieopłacone zgłoszenie będzie automatycznie usuwane po 48 godzinach.

 

Regulamin