Zadeklarowana kwota do tej pory

33 003


Comps Not Bombs

Zawody wspinaczkowe dla Ukrainy

Arena Wspinaczkowa Makak, Warszawa

19.03.2022, 9:00-21:00

Wydarzenie darmowe

 

Otwarcie rejestracji: 07.03.2022

Zamknięcie rejestracji: 19.03.2022

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

Comps Not Bombs

Te zawody miały się odbyć z zupełnie innej okazji. Ale jest wojna. Odbędą się, bo nie sposób siedzieć z założonymi rękami, bo chcemy pomóc ukraińskim sąsiadom, chociaż w takim niewielkim, symbolicznym wymiarze. 

Bo chcemy się z Wami spotkać, powspinać, pogadać. Bo kto wie co nas czeka.

Dołączcie do nas 19 marca 2022 (sobota).  Startujemy o 9.00 rano i wspinamy się do nocy.

Na zawody przygotowujemy dla Was: 
20 dróg
35 baldów
nakręconych non profit przez routesetterów warszawskich ścian:

Arena Wspinaczkowa W górę,
Camp 4,
Centrum Wspinaczkowe Murall,
Centrum Wspinaczkowe On Sight,
Crux Boulder,
Obiekto,
Stacja Grawitacja,
Volt Boulderownia.

Bo razem jest lepiej!

Nagród nie będzie. Nagrodą jest to, że pomagacie. To lepsze od jakiekolwiek szpeju i błyskotek. Madzia upiecze Wam medale z ciastek.

Zasady punktacji i link do zapisów podamy wkrótce.

CAŁY PRZYCHÓD Z ZAWODÓW PRZEZNACZAMY NA POMOC UKRAINIE.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przedstawienie dowodu wpłaty w wysokości 70 PLN (śmiało możecie wpłacać  więcej!) na wybraną, sprawdzoną organizację pomocową z poniższej listy:

Razem dla Ukrainy to to skoordynowane działanie wielu organizacji pomocowych.
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA prowadzi wielokierunkową pomoc dla osób uciekających z terenów objętych wojną.
https://nomada.info.pl/

SOS dla dzieci Ukrainy.
siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy

Dziękujemy!

Dzięki Competit.pl za bezpłatne udostępnienie aplikacji do zapisów.

Chwała Ukrainie!

ENG
This competition was supposed to take place for a completely different reason. But there’s a war going on. So it will take place because we can’t sit and do nothing, because we want to help our Ukrainian neighbours, even if it’s just a symbolic gesture.  

Because we want to see all of you, to climb, to talk, because who knows what’s coming.

So join us on Saturday March19th, 2022. Start at 9 am and climb till late. 

What to expect: 

20 sport routes
35 boulders
put up non-profit by routesetters from all of Warsaw’s climbing gyms: 

Arena Wspinaczkowa W górę,
Camp 4,
Centrum Wspinaczkowe Murall,
Centrum Wspinaczkowe On Sight,
Crux Boulder,
Obiekto,
Stacja Grawitacja,
Volt Boulderownia.

Because we’re better united!

There will be no prizes. The biggest prize is that you get to help and that’s better than any gear or shiny climbing toys. Madzia said that she’d bake medal cookies.

Comp rules and entry form link to follow.

TOTAL PROFIT FROM THE COMP WILL GO TO HELPING UKRAINE!

Climbers will be allowed to compete after presenting proof of the transfer of 70 PLN (or you’re welcome to give more of course!) to one of the following accredited organizations:

Razem dla Ukrainy [Together for Ukraine] run by several aid organizations.
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA [Organization for the integration of multicultural society] multi-directional help for those fleeing from wartorn areas
https://nomada.info.pl/

SOS dla dzieci Ukrainy. [SOS for Ukraine’s children]
siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy

We would like to thank Competit.pl for making the registration application available for free.

Stand With Ukraine!

 

Regulamin