Zawody o Puchar Dorodnej Kapusty

Strzelnica Trofeum Malbork

03.07.2021

 

Otwarcie rejestracji: 11.06.2021

Zamknięcie rejestracji: 02.07.2021

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

Zawody o Puchar Dorodnej Kapusty

ZAWODY O PUCHAR „DORODNEJ KAPUSTY”

03-07-2021

 

ORGANIZATOR

Trofeum sp. z o.o.

Nowa Wieś Malborska

 1. Strzelecka 1

82-200 Malbork

www.trofeum.net.pl

 

 

STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW

 

Strona wydarzenia:
https://competit.pl/w/5652/
Formularz zgłoszeniowy:
https://competit.pl/zgloszenie/5652/
Lista uczestników:
https://competit.pl/lista/5652/

 

ORGANIZACJA ZAWODÓW

 

Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej w klasach i kategoriach strzeleckich:

 • MISTRZOWSKIEJ (M),
 • POWSZECHNEJ (P),
 • DIAN (D),

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi bez względu na posiadaną klasę lub kategorię strzelecką.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym pięcioboju myśliwskim zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich dla pięcioboju z osią praktyczną”  i obejmować będą trzy konkurencje śrutowe i dwie kulowe.

 1. Konkurencje śrutowe:
 • Oś myśliwska: 5 rzutków pojedynczych z każdego stanowiska po jednym rzutku (5×1), dublet na każdym z pięciu stanowisk (5×2) oraz 5 rzutków pojedynczych z podchodu. Maszyna pływająca bez możliwości powtarzania tego samego rzutka.
 • Krąg myśliwski: jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów) w następującej kolejności, jak w zamieszczonej tabeli.
 • Oś praktyczna: seria 20 rzutków (6 singli i 7 dubletów), strzelana z trzech bramek po 2 single i 2 dublety z każdej plus dodatkowy dublet strzelany na końcu serii przez wszystkich strzelców po kolei ze środkowej bramki.
 1. Konkurencje kulowe:
 • Dzik: jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety (pierwszy przebieg z prawej na lewo).
 • Rogacz, lis: 10 strzałów przy pomocy słupka stałego, po 5 do makiety rogacza i po 5 do makiety lisa.

Uwaga!!! Obowiązują nowe wzory makiet rogacza i lisa. Makieta rogacza posiada pierścienie o ⅓ mniejsze jak makieta lisa.

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, a do rzutków śrutem nie grubszym niż 2,5 mm.

nowe wzory rogacza i lisa również dołączone poniżej.

III. Ocena strzelań:

 • za każde trafienie rzutka 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem),
 • przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z wartości pierścienia, w który uderzyła kula.
 1. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów.
 2. Kolejność zajętych miejsc ustala się wg liczby uzyskanych punktów.
 3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym miejscu decyduje kolejno:
 • lepszy wynik w strzelaniu śrutem,
 • lepszy wynik na kręgu,
 • lepszy wynik na osi praktycznej,
 • lepszy wynik na osi,
 • lepszy wynik na dziku.

 

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż. Sędzia główny ogłasza warunki barażu w trakcie otwarcia zawodów.

VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych i ochronniki słuchu w trakcie strzelań kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości biodra) trwale do niej przymocowany. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań.

 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej w Malborku, miejscowość Nowa Wieś Malborska, ul. Strzelnicza 1 (mapy Google: 53.999304, 19.039051) w dniu 03 lipca 2021 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

8.30 – 9.00 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,

9.00 – 9.30 – otwarcie zawodów,

9.30 –  strzelanie konkurencji na wszystkich osiach wg harmonogramu strzelań,

Zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby startujących zawodników.

 

 

 

ZAPISY

 

Rejestracja na zawody zostanie przeprowadzona w formie zapisów elektronicznych przy pomocy platformy Competit https://competit.pl/w/5652/ oraz stacjonarnie w sklepie Trofeum.

Rejestracja rozpocznie się z dniem ogłoszenia regulaminu a zakończy w dniu 1 lipca 2021 r.

W celu skutecznego zapisania się na zawody należy znaleźć się na liście uczestników zawodów, która dostępna jest na stronie zawodów https://competit.pl/lista/5652/ oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto bankowe organizatora 71 1600 1462 1831 1868 8000 0001.

 

Jak zapisać się na zawody?

Krok 1. Na stronie internetowej https://competit.pl/zgloszenie/5652/ należy

wypełnić formularz zgłoszeniowy, w tym podać przynależność do poszczególnych

klas czy kategorii strzeleckich.

Krok 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza na podany w nim adres email zostanie przesłana informacja potwierdzająca rejestrację z linkiem do listy uczestników i szczegółów płatności.

Krok 3. Po potwierdzeniu rejestracji na konto bankowe Trofeum Sp z o.o. 71 1600 1462 1831 1868 8000 0001 należy przelać opłatę wpisową 200 zł z tytułem przelewu “Zawody o Puchar Dorodnej Kapusty – imię i nazwisko” lub osobiście dokonać wpłaty w sklepie Trofeum w Malborku.

Krok 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na liście startowej zawodów

https://competit.pl/lista/5652/ przy nazwisku zawodnika zostanie wskazany

status płatności, który będzie potwierdzeniem skutecznego zapisu na zawody.


UWAGA!!! W szczególnych sytuacjach sekretariat organizatora udzieli pomocy w przeprowadzeniu procesu zapisów elektronicznych na zawody. W tym celu należy kontaktować się z biurem telefonicznie pod numer telefonu 699792849 w

godzinach jego pracy /10-17/.


Jeżeli w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie zostanie wpłacone wpisowe, uczestnik zostanie automatycznie usunięty z listy startowej.

Rejestracja na zawody kończy się w dniu 1 lipca 2021 r. lub w momencie wyczerpania się dostępnej ilości miejsc.

W dniu 2 lipca 2021 r. na profilu FB zostanie opublikowany harmonogram strzelań z podziałem zawodników na grupy.

 

 

NAGRODY

 

Za zajęcie miejsc w kategorii DIAN:

I – puchar, dyplom oraz nagroda,

II – puchar, dyplom oraz nagroda,

III – puchar, dyplom oraz nagroda.

Za zajęcie miejsc w klasie MISTRZOWSKIEJ:

I – puchar, dyplom oraz nagroda,

II – puchar, dyplom oraz nagroda,

III – puchar, dyplom oraz nagroda.

Za zajęcie miejsc w klasie POWSZECHNEJ:

I – puchar, dyplom oraz nagroda,

II – puchar, dyplom oraz nagroda,

III – puchar, dyplom oraz nagroda.


Wśród uczestników zawodów zostanie rozlosowanych 5 upominków podczas ceremonii zakończenia.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Każdy z zawodników ma zagwarantowany posiłek.
 • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
 • W zawodach mogą brać udział członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację członkowską oraz pozwolenie na broń.
 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
 • Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.
 • Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów epidemiologicznych związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19.
 • Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku braku możliwości ich przeprowadzenia. W tej sytuacji opłata wpisowego zostanie przeprowadzona automatycznie na numery kont z których dokonano wpłat.