Regionalne Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci

Lublin

08.10.2022

 

Otwarcie rejestracji: 13.09.2022

Zamknięcie rejestracji: 06.10.2022

 

Zgłoś się Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

Do rozpoczęcia pozostało:

miesięcy: 0 dni: 0 godzin: 0

Zapisz w kalendarzu Google

 

Regionalne Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci 

w CW Kotłownia Lublin
 
REGULAMIN
Organizator: Klub Wspinaczkowy Kotłownia
Data i miejsce: 08.10.2022r. w CW Kotłownia przy ul. Cisowej 11 w Lublinie
 
REGULAMIN, WARUNKI UCZESTNICTWA, FORMUŁA ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone są bez udziału publiczności i zachowaniem regulaminu COVID CW Kotłownia
1. Zgłoszenia na zawody odbywają się przez zapisy na stronie https://competit.pl/w/5869/
2. Uczestnik zgłasza się do konkretnej grupy startującej o wyznaczonych godzinach:
GRUPA I: 09.00 – 10:30 (kategoria 6-7 lat)
GRUPA II: 11:00 – 12:30 (kategoria 8-9 lat)
GRUPA III: 13:00 – 14:30 (kategoria 10-11 lat)
GRUPA IV: 15:00 – 16:30 (kategoria 12-13 lat)
3. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na dziewczynki i chłopców.
4. Zostaną wyodrębnione następujące grupy dziecięce/juniorskie:
a)  Kategoria krasnali 6-7 lat
b)  Kategoria dzieci młodsze 8-9 lat
c)  Kategoria dzieci  10-11 lat
d)  Kategoria młodzicy 12-13 lat
5. Uczestnik startuje w grupie przypisanej do jego kategorii wiekowej.
6. Zawody przeprowadzone są zgodnie z regulaminem CW KOTŁOWNIA (regulamin dostępny pod adresem: https://cwkotlownia.pl/).
Dzieci podczas zawodów są pod opieka trenerów i instruktorów. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo Uczestników, Organizator nie gwarantuje możliwości startu osobom, które nie dokonają zgłoszenia na stronie COMPETIT.PL
7. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia organizatorom oświadczenia od rodziców
lub opiekunów prawnych o zezwoleniu na start. Link do oświadczenia zostanie podany na stronie internetowej https://cwkotlownia.pl/.
8. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6.10.2022 r.,  Organizator dopuszcza możliwość zgłoszeń po tym terminie.
9. Opłata za zawody wynosi 60 zł - płatne przelewem. Opłata w dniu zawodów wynosi 80 zł . Opłata regulowana w dniu zawodów tylko gotówką - brak możliwości płatności kartą płatniczą. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
10. Uczestnicy będą mieli 90 minut na pokonanie 10 boulderów (grupy I i II) oraz 15 baldów (grupy III, IV).
11. O klasyfikacji końcowej będzie decydowała liczba punktów końcowych za uzyskanie TOPów i ZON, a następnie liczba prób do TOPa i ZONY .
12. Za uzyskanie TOPa zawodnik uzyskuje 10 pkt, za uzyskanie ZONY 1 pkt.
W przypadku takiej samej ilości punktów, o końcowej klasyfikacji decyduje liczba prób do TOPów, a w przypadku równego wyniku, liczba prób do ZON (im mniej prób tym wyższe miejsce w klasyfikacji).
13. Każdy z uczestników otrzyma kartę startową, którą będzie przekazywał sędziemu boulderu przed rozpoczęciem wspinania na danym boulderze - sędzia odpowiedzialny jest za wpisanie wyniku zawodnika na karcie startowej.
14. Uczestnicy mają nieograniczoną liczbę podejść i prób na boulderach.
15. Na każdy boulderze będą zaznaczone chwyty i stopnie startowe (pozycja startowa), ZONA i TOP. W celu uzyskania punków za TOP, należy utrzymać obiema rękami chwyt oznaczony jako TOP i uzyskać potwierdzenie od sędziego boulderu. Żeby uzyskać punkt za ZONĘ, należy wyraźnie utrzymać i kontrolować oznaczony chwyt. Decyzja o przyznaniu punktu za ZONĘ oraz TOP podejmowana jest przez sędziego danego boulderu
16. Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane w mediach w celach sprawozdawczych i promujących zawody, zgodnie z etyką i przepisami prawa. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi oraz swojego wizerunku bez powiadomienia w celu reklamy i promocji zawodów oraz innych wydarzeń organizowanych przez CW Kotłownia.
17. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie poświadczeniem posiadania tego ubezpieczenia.
18. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
19. Organizator zastrzega sobie prawa do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Organizatorem wydarzenia jest Klub Wspinaczkowy Kotłownia i Centrum Wspinaczkowe Kotłownia.