K2 Arena Open

Towarzyskie Zawody Boulderowe

Opole

06.04.2019, 9:00-23:00

 

Otwarcie rejestracji: 12.03.2019

Zamknięcie rejestracji: 05.04.2019

 

Lista uczestników

0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

K2 Arena Open

Regulamin Zawodów K2 Arena Open

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawody odbędą się w dniu 06.04.2019 roku (sobota) w K2Arena we Opolu przy ul. Halickiej 1. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 11:00. Rejestracja zawodników trwa internetowo do 5.04.2019 i w dniu zawodów.

Biuro zawodów (recepcja) będzie otwarte od godz 9:00.

Sobota  06.04.2019

 • Grupa I: grupa rozpoczyna start o godz. 11:00 – 12:30
  Przerwa 10 min
 • Grupa II: grupa rozpoczyna start o godz. 12:40 – 14:10
  Przerwa 10 min
 • Grupa III: grupa rozpoczyna start o godz. 14:20 – 15:50
  Przerwa 10 min
 • Grupa IV: grupa rozpoczyna start o godz. 16:00 – 17:30
 • Zakończenie eliminacji17:30
 • Przygotowanie problemów finałowych 17:30-18:20
 • FINAŁYLight 18:30 – Pro 19:10

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji bouldering w kategoriach

 • Light – Kobiety, Mężczyźni (Początkujący)
 • Pro– Kobiety, Mężczyźni

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest firma Rembud I (K2Arena), ul. Halicka 1 45-241 Opole.

ZGŁOSZENIA

Ilość osób w grupie 40, w przypadku większej liczby zgłoszeń przewidujemy rozszerzenie grup do większej ilości. Zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną odbywają się do dnia 05.04.2019r. do godziny 24:00 za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.k2arena.pl/zawody

Rejestracja następuje po zapoznaniu się z Regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie.

Wpisowe wynosi 35 zł dla osób, które zarejestrowały się przez Internet do 5.04.2019 (płatne w dniu zawodów) lub 45zł w dniu przy rejestracji w dniu zawodów na miejscu.

Dopuszcza się uregulowanie należności w dniach wcześniejszych w recepcji obiektu K2Arena, ale wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu oraz przeniesieniu należności na start innego uczestnika.

Rejestracja drogą internetową do dnia 5.4.2019r roku do godz. 24:00 gwarantuje otrzymanie pełnego pakietu startowego (Micha pysznego jedzenia w naszej restauracji + woda + przekąska).

Wpisowe dla osób zgłaszających się w dniu zawodów będzie wynosiło 45 zł.

UCZESTNICY

Zawody przeznaczone są dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę startową i zarejestrowały się w biurze zawodów. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż mogą startować w każdej konkurencji tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, a powyżej 16 r.ż muszą dostarczyć formularz wypełniony przez rodziców (dostępny na recepcji w K2 Arena).

Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na publikowanie i używanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

KONKURENCJA I PUNKTACJA

Bouldering – konkurencja zostanie rozegrana w dwóch etapach: eliminacje i finały. Na etapie eliminacji uczestnik zawodów będzie miał do pokonania 30 boulderów, formuła Flash.

Finał odbędzie się w formule IFSC K2 Arena Open i rozpocznie się o godz. 18:30. Zawodnicy startują jednocześnie na 3 różnych problemach. Zaczynają mężczyźni – jest 4 min na zrobienie boulderu – minuta przerwy i wchodzą kobiety na 4 min po czym minuta przerwy i wchodzą mężczyźni. Przed startem wszyscy oglądają problemy finałowe – czas 6 min.

Do finału wchodzi 6 osób z każdej kategorii. Łącznie 12 mężczyzn (Pro i Light) oraz 12 kobiet (Pro i Light). Harmonogram startów w fianłach jako załącznik do regulaminu.

W razie wyłonienia w eliminacjach więcej niż 6 osób w danej kategorii do finału robimy dogrywkę niespodziankę przed finałami na problemach eliminacyjnych Pro i Light.

PUNKTACJA ELIMINACJI:

Za utrzymanie chwytu bonusowego zawodnik otrzymuje 1 punkt (Bonus), ukończenie przystawki w stylu (FL) Flash 4 punkty, natomiast za zrobienie przystawki w drugiej i kolejnych próbach 2 punkty (TOP).

Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli zawodnik utrzyma TOP obiema rękami min 3 sek. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPu oraz utrzymanie TOPu tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej. Zrobienie przystawki w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane. Na niektórych przystawkach możliwe jest dołożenie dodatkowego chwytu „tylko dla pań”. Zrobienie przystawki z wykorzystaniem „damskiego chwytu” przez pana nie będzie punktowane. Panie nie muszą korzystać z dodatkowego chwytu. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sam będzie wpisywał TOPY i BONUSY. Zawodnicy mają nieograniczoną liczbę podejść do jednej przystawki. Dozwolone jest „patentowanie od środka”.

PUNKTACJA FINAŁOWA:

 • Ukończenie przystawki w pierwszej próbie – 4 punkty.
 • Ukończenie w drugiej i kolejnych próbach 3 punkty.
 • Bonus 1 punkt.

W przypadku uzyskania tej samej punktacji przez uczestników pod uwagę brana jest ilość prób (mniej = lepiej) na przystawkach.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 • Odpowiedzialność za nie-wykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników zawodów i ich prawnych opiekunów.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.
 • Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wykonywania poleceń wydawanych przez organizatora.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu K2Arena.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Dla chętnych osób które chcą pozostać na after party po zawodach istnieje możliwość spania na miejscu z prośbą zabrania ze sobą śpiwora.
 • Informacje dotyczące dojazdu, imprezy itp. będą dostępne na facebook’u lub na głównej stronie pl.
 • Organizacja zawodów ma charakter otwarty więc mogą być dozwolone przesunięcia czasowe w startach grupowych za utrudnienia przepraszamy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator rozstrzyga kwestie sporne.