0 uczestników

0 kobiet

0 mężczyzn

 

 

 

Zawody bulderowe dla dzieci i młodzieży TOP HUNTERS

TOP HUNTERS

Sosnowiec, Poziom450

18.11.2017

 

Otwarcie rejestracji: 27.10.2017

Zamknięcie rejestracji: 15.11.2017

 

Lista uczestników

 

1. Formuła zawodów oraz punktacja:

 

Uczestnicy będą mieli do pokonania od 8-10 boulderów w czasie zależnym od ilości osób w danej grupie.  

I tak dla grupy liczącej do 30 osób czas wynosi  2 godziny

Dla grupy liczącej od 31 do 40 osób – 2,5 godziny

Dla grupy liczącej od 41 do 50 osób – 3 godziny

Na każdy z problemów zawodnik będzie miał maksymalnie 8 prób. Na każdym boulderze punktowany będzie bonus i top, o wyniku będzie decydowała także ilość prób.

W przypadku zajęcia przez zawodników na podium miejsc ex aequo odbędzie się superfinał w 5 minutowym systemie rotacyjnym, ze strefą izolacji.

2. Harmonogram zawodów:

Startujemy w grupach wskazanych w harmonogramie.

Ostateczne godziny startów poszczególnych grup zostaną podane po zamknięciu zapisów na zawody.

 

9:00 – 9:40

Rejestracja zawodników grupy II i III w biurze zawodów.


9.45 - 10.00

Wytłumaczenie zasad rywalizacji.

 

10:00 – 12.00 lub 12.30 lub 13:00

Zawody – grupa II i III

 

12.00 – 12:40

Rejestracja zawodników grupy I w biurze zawodów.


13.00 - 13.15

Wytłumaczenie zasad rywalizacji.

 

13:15  - 15.15 lub 15.45 lub 16.15

Zawody – grupa I

 

17.00 – Ogłoszenie wyników i dekoracja

 

W przypadku superfinałów  - ogłoszenie wyników i dekoracja może przesunie się w czasie.

 

Regulamin

Zgoda na uczestnictwo dziecka w zawodach